Çalışma Alanlarım

EĞİTİM SÜRECİ

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ DESTEK EĞİTİM PROGRAMLARI

Erken Çocukluk Dönemi Müdahale Programı (3-6 yaş)
Öğrenme ve dikkat sorunları erken çocukluk döneminde gelişimsel aksamalara neden olmaktadır. Erken Çocukluk Müdahale Programı, 3-6 yaş aralığındaki çocukları tüm gelişim alanları açısından değerlendirmeyi ve sonrasında yürütülecek bireysel eğitim sürecini kapsamaktadır.

Okula Hazırlık Programı (5-7 yaş)
Okula Hazırlık Programı, erken okur-yazarlık becerilerinin desteklenmesi ve öğrenme için gerekli olan bilişsel alt yapı eksiklerinin tamamlanması, okuma için gerekli olan görsel ve işitsel desteklerin verilmesi, bellek ve dikkatin güçlendirilmesi, yazı için küçük kas becerileri desteği ve öğrenme için gerekli olan çalışma davranışlarının kazandırılmasını kapsamaktadır.

Okuma-Yazma Programı (5-14 yaş)
Çeşitli nedenlerden ötürü okuma ve yazma performansı yaşıtları düzeyine ulaşmamış çocuklar için hazırlanan bireysel eğitim sürecini kapsamaktadır. Okuma-yazma öğretimi, okuma-yazma hatalarının sağaltımı ve okuma-yazmayı hızlandırma süreçlerini içermektedir.

Temel Matematik Programı (5-11 yaş)
Kavramsal gelişimden başlayarak; sayma, işlem, ölçme, işlevsel matematik öğretimi ve problem çözme becerilerinin desteklenmesini kapsamaktadır. Bu programda somut, organize edici ve oyunlaştırılmış unsurlar yer almaktadır.

Dikkati Güçlendirme Programı (5-17 yaş)
Dikkati arttırma, davranışları kontrol etme, davranışları düzenleme, öz-denetimi sağlama, planlama gibi becerileri destekleyici çalışmaları kapsamaktadır. Aileler ile yapılan iş birliği ve çocuğa uygun stratejilerin öğretilmesi programın temelini oluşturmaktadır.