Nesil Sezgi Yılmaz Bakırköy Eğitim ve Danışmanlık

"Eğer bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, tüm dünyanın sırrını öğrenmiş oIurduk." Albert EİNSTEİN